Av idrotten för idrotten sedan 1997

Sportlotteriet är ett rikslotteri som sedan 1997 genererar intäkter till svensk idrott. Lotteriet anordnas av idrottsrörelsen genom samarbetsorganet Sportalliansen Sverige, en ideell förening vars medlemmar är svenska idrottsförbund. 

Hela överskottet går till svensk idrott och Sportlotteriet är det lotteri i Sverige som ger mest till idrotten i förhållande till omsättning.

Det är du som köper Sportlotten som bestämmer vilken idrottsförening du vill stödja och du kan välja bland alla 22000 idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. De har tillsammans över 3 miljoner medlemmar.

Sportlotteriet har sedan starten genererat över 250 miljoner kronor till glädje för idrottande barn och ungdomar i Sverige. 

Start år: 1997
Anordnare: Sportalliansen Sverige
Org.nr: 802421-3392

För svensk idrott: 22000 idrottsföreningar

Serviceföretag: Sportservice AB
Revision: Ernst & Young AB 
Tillsynsmyndighet: Spelinspektionen

Sportalliansen Sverige 
(Ändamål, uppgifter och vision)
Sportalliansen är ett samarbetsorgan för svensk idrott på spel- och lotteriområdet. Vi anordnar spel med stark förankring inom idrottsrörelsen och verkar för långsiktig finansiering av allmännyttig idrottslig verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi koncept på ett ansvarsfullt sätt och följer de lagar och föreskrifter som gäller på marknaden. Överskottet från våra koncept fördelas till svensk idrott.

Sportalliansens vision är att vara den anordnare som tydligast tillvaratar idrottens intressen på spelmarknaden. 

Tillstånd av Spelinspektionen / Medlemmar i SPER

       

Kontakta oss

Sportlotteriet Sverige
Postadress: Box 513, 451 21 UDDEVALLA
Besöksadress: Kurödsvägen 10, 451 55 UDDEVALLA
Telefon: 0522-64 67 50
E-post: info@sportlotteriet.se