Hoppa till huvudinnehåll

OM OSS

Av idrott för idrott

Sportlotteriet är den svenska idrottens eget rikslotteri. Lotteriet anordnas sedan 1997 av idrottsrörelsen genom samarbetsorganet Sportalliansen Sverige, en ideell förening vars medlemmar är svenska idrottsförbund och idrottsföreningar.

Sportlotteriet-konceptet är ett unikt koncept utvecklat av idrotten för idrotten och vi har sedan starten genererat över 250 miljoner kronor till glädje för idrottande barn och ungdomar i Sverige. 

Start år: 1997
Anordnare: Sportalliansen Sverige
Org.nr: 802421-3392

För svensk idrott: 22000 idrottsföreningar

Serviceföretag: Sportservice AB
Revision: Ernst & Young AB
Tillsynsmyndighet: Spelinspektionen

Om Sportalliansen

Sportalliansen är ett samarbetsorgan för svensk idrott på lotteriområdet. Vi anordnar lotterier med stark förankring inom idrottsrörelsen och verkar för långsiktig finansiering av allmännyttig idrottslig verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi koncept på ett ansvarsfullt sätt och följer de lagar och föreskrifter som gäller på marknaden. Överskottet från våra koncept fördelas till svensk idrott.

Sportalliansen mission är att vara en anordnare som tydligt tillvaratar idrottens intressen på lotterimarknaden.

spelinspektionen

Licensmyndigheten

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Myndigheten bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Spelinspektionen utövar sin tillsyn under spellagen (2018:1138) och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.