Av idrotten för idrotten sedan 1997

Sportlotteriet är den svenska idrottens eget rikslotteri. Lotteriet anordnas sedan 1997 av idrottsrörelsen genom samarbetsorganet Sportalliansen Sverige, en ideell förening som ägs av svenska idrottsförbund. 

Hela överskottet går till svensk idrott och Sportlotteriet är det lotteri i Sverige som ger mest till idrotten i förhållande till omsättning.

Du som köper Sportlotten bestämmer själv vilken idrottsförening du vill stödja och du kan välja bland alla 22000 idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. De har tillsammans över 3 miljoner medlemmar.

Sportlotteriet har sedan starten genererat över 250 miljoner kronor till glädje för idrottande barn och ungdomar i Sverige. 

Start år: 1997
Anordnare: Sportalliansen Sverige
Org.nr: 802421-3392

För svensk idrott: 22000 idrottsföreningar

Serviceföretag: Sportservice AB
Revision: Ernst & Young AB 
Tillsynsmyndighet: Spelinspektionen

Sportalliansen Sverige 
(Ändamål, uppgifter och vision)
Sportalliansen är ett samarbetsorgan för svensk idrott på spel- och lotteriområdet. Vi anordnar spel med stark förankring inom idrottsrörelsen och verkar för långsiktig finansiering av allmännyttig idrottslig verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi koncept på ett ansvarsfullt sätt och följer de lagar och föreskrifter som gäller på marknaden. Överskottet från våra koncept fördelas till svensk idrott.

Sportalliansen är en anordnare som tydligt tillvaratar idrottens intressen på spelmarknaden. 

Tillstånd av Spelinspektionen

        

Kontakta oss

Sportlotteriet Sverige
Postadress: Box 513, 451 21 UDDEVALLA
Besöksadress: CMG, Kungsgatan 5, UDDEVALLA
Telefon: 0522-64 67 50
E-post: info@sportlotteriet.se