Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

1. Introduktion

Sportlotteriet är den svenska idrottens eget rikslotteri. Lotteriet anordnas sedan 1997 av
idrottsrörelsen genom samarbetsorganet Sportalliansen Sverige (802421-3392), en ideell förening
vars medlemmar är svenska idrottsförbund och idrottsföreningar.
För att sköta driften av Sportlotteriet och utveckla konceptet har föreningen, sedan 1997, samverkan
med serviceföretaget Sportservice AB, orgnr 556508-5650. Sportservice AB är personuppgiftsansvarig
för de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi behandlar dina
personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive Dataskyddsförordningen, och arbetar aktivt med
att skydda dina personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi får använda information som du registrerar när du använder
tjänsten. Vänligen läs dessa villkor och vår policy noggrant. Genom att registrera vinster och använda
tjänsten bekräftar du att ha förstått och accepterat dem. 
Innehållet som du lämnar används för att leverera vinsterna till dig enligt vårt uppdrag i Sportlotteriet.
Det kan också komma att användas i vårt kvalitetsarbete och för administration och uppföljning. Ditt
Innehåll delas inte med andra utan ditt godkännande eller genom att tydligt informera om att så sker.

2. Personuppgiftsbehandling

All behandling av Ditt Innehåll sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning, GDPR. Ansvarig
för behandlingen av uppgifter är Vi. Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du 

  • Registrerar vinster på sportlotteriet.se 
  • Använder tjänsten
  • Deltar i kampanjer, tävlingar, kundundersökningar och enkäter.
  • Kontaktar oss

2.1 Användning av personuppgifter

Vi behandlar Ditt Innehåll i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Sportlotteriet
och för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att administrera kundförhållandet med dig,
samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga
förpliktelser för Oss. Uppgifterna kan även utgöra underlag för produkt- och kundanalyser, statistik,
affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Vårt berättigade
intresse av uppföljning och analys av våra kunder.

2.2 Tredje part 

Vi samlar in vissa data kring vilken slags mobil och operativsystem du använder och använder cookies
för att lagra vilken stad du valt så du slipper välja stad varje gång du loggar in. Den personliga data du
lämnar kommer aldrig att användas utanför vår tjänst och delas inte med något annat företag.
Vi varken säljer, delar eller handlar med någon personlig information om våra användare av något slag
till tredjepart.

3. Dina rättigheter 

Sportservice AB, orgnr 556508-5650är personuppgiftsansvarig för tillhandahållande Sportlotteriet.se
tjänsten och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 
Du har enlig gällande lag rätt att kostnadsfritt

  • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
  • Begränsa personuppgiftsbehandling som rör dig, 
  • Att invända mot personuppgiftsbehandling
  • Dataportabilitet. 

För att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter,
motsätta dig att ta del av marknadsföring eller återkalla ditt samtycke till användningen av
dina personuppgifter, kontakta oss:
Sportlotteriets servicecentral, info@sportlotteriet.se.  
Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen
som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.
DATAINSPEKTIONEN, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se

4. Ändringar i vår integritetspolicy

Denna policy ersätter alla tidigare versioner och uppdaterades i december 2023. Vi förbehåller oss
rätten att ändra policy vid behov.