Den svenska idrottens lotteri

Sportlotteriet är ett rikslotteri-koncept som sedan 1997 genererar intäkter till svensk idrott. Lotteriet anordnas av idrottsrörelsen genom den ideella organisationen Sportalliansen Sverige, en förening vars medlemmar är svenska idrottsförbund och idrottsföreningar. Sportlotteriet-konceptet har sedan starten genererat över en kvarts miljard kronor till finansieringen av svensk idrott.  

Start år: 1997
Anslutna idrottsföreningar: 3007st
Anordnare: Sportalliansen Sverige (802421-3392)
Serviceföretag/Licensgivare: Sportservice AB (556508-5650)
Revision: Ernst & Young AB
Tillsynsmyndighet: Lotteriinspektionen

Sportalliansen Sverige 
(Ändamål, uppgifter och vision)
Sportalliansen har till ändamål att utgöra samarbetsorgan för svensk idrott på spel- och lotteriområdet. Vi utvecklar och driver spel med stark förankring inom idrottsrörelsen och verkar för långsiktig finansiering av allmännyttig idrottslig verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi koncept på ett ansvarsfullt sätt och följer de lagar och föreskrifter som gäller på marknaden. Överskottet från våra koncept fördelas till svensk idrott.

Sportalliansens vision är att vara den anordnare som tydligast tillvaratar idrottens intressen på spelmarknaden. 

Tillstånd av Lotteriinspektionen / Medlemmar i SPER

          

Kontakta oss

Sportlotteriet ger mer till er som säljer! Vill din förening/lag/skolklass också tjäna pengar till er verksamhet? Ring servicecentralen eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av en föreningskonsulent.

Sportlotteriet Sverige
Postadress: Box 513, 451 21 UDDEVALLA
Besöksadress: Kurödsvägen 10, 451 55 UDDEVALLA
Telefon: 0522-64 67 50
Fax: 0522-174 07
E-post: info@sportlotteriet.se